Výročná správa 2022

Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

*Rast spotrebiteľských cien v SR